-->
Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa

Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa

Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa masmaksum.com, bahasa Jawa adalah bahasa yang sangat halus dalam segi penyampaiannya, sehingga ada level atau tingkatan dalam berbahasa jawa, ada bahasa jawa kromo ada kromo inggil ada juga bahasa jawa ngoko. Dalam kesemptan kali ini admin akan menulis sebuah Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa, 
Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa

Zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sangat kesulitan belajar bahasa jawa, mereka lebih suka memakai bahasa Indonesia. Untuk itu untuk kalina yang lagi mencari Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa, bisa membaca arikel ini, yautu Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa.

Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa
Langsung saja silahkan simak Contoh Teks Pembawa Acara MC Bahasa Jawa, silahkan kalian edit sesuai dengan keinginan kalian, ini hanyalah sebagai contoh
 Assalaamu’alaikum WR.WB
Ø  Ingkang kawula kurmati Pembina soho pengawas yayasan Matholi’ul ulum
Ø  Ingkang kula kurmati panjenenganipun Ketua Yayasan Matholiul Ulum Panjenenganipun BPK ......
Ø  Ingkang kawula kurmati bapak bapak sederek sedoyo anggota pengrus yayasan matholilul ulum
Ø  Ingkang kawula kurmati ugi bapak ......... selaku Shokhibul Baid ingkang sampun maringin wedal soho panggenan kangge rapat rutinan pengurus yayasan Matholi’ul ulum wonten dalu meniko

Sadherengipun acara rapat wonten dalu meniko kito milahi, sumangga kita ngaturken raos puji syukur kehadirat Allah SWT, ingkang sampun paring kenikmatan dhumateng kulo panjenengan  sedaya. Sahingga kita sedaya saged   rawuh ngerawuhi undanganipun ketua yayasan matholiul ulum, inggih meniko undangan rapat rutinan pengurus yayasan matholi’ul ulum kanthi sehat walafiat mboten wonten alangan satunggal menapa. 

Mboten kesupen Sholawat saha salam mugi konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW biqoulina Allahumma Soli Ala muhamad” mugi kanti sholawat kolowau, kito sedoyo pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah, Amin ya robbal alamin

Bapak bapak sederek sedoyo ingkang kulohormati,

Teng mriki kulo mboten bade matur ingkang langkung katah, anamung bade maosaken adicoro rapat pengurus yayasan matholiul ulum wonten dalu meniko
1.      Adicara ingkang sepindah inggih menika PAMBUKA,
2.      Kaping kalihipun SAMBUTAN sambutan:
·         Sambutan ingkang ongko setunggal saking Ketua Yayasan matholiul ulum
3.      Adicara kaping tigo  inggih menika LAIN-LAIN
5.      Saha adicara ingkang pungkasan inggih menika PANUTUP,
Mekaten kolo wau susunan adicoro rapat wonten dalu puniko.
Bapak bapak sederek sedoyo ingkang kulohormati,

sumonggo adicoro ing ndalu puniko kito milahi ingkang sepindah inggih meniko pembukaan, monggo kito buka kanti waosan suratul fatikaha, alaniatus solikah alfatikhah
Ndungkap adicoro sak lajengipun nuninggh Sambutan. Sambutan ingkang sepindah sangking bapak ketua yayasan matholi’ul ulum, ingkang bade dipun sampaiaken panjenenganipun bapak Wasito, dumateng bapak wasito wedal kulo sumanggaaken
Mekaten kolo wau sambutan sangking bapak wasito selaku ketua yayasan matholiul ulum
Lumampah adicoro sak lajengipun inggih meniko  LAIN-LAIN teng mriki acara lain lain ajeng dipun pimpin bapak,................ dumateng panjenenganipun bapak .wekdal kulo sumanggaaken
Adicara ingkang pungkasan  inggih menika panutup. Monggo kito tutup dalu puniko kanti waosan Hamdalah.
Sangking kulo mbok bilih wonten klenta klentunipun  anggen kulo matur, kulo nyuwon agungipun pengapunten sak katah katahipun, Akhirul kalam asaalam


Advertisement

Baca juga:

Untuk Order Produk Nasa Silahkan Klik Order Di Bawah ini: jual produk nasa